główna | aktualności | o bibliotece | zbiory | działalność kulturalna | biblioteki w powiecie | wtorek, 23 stycznia 2018
Medal "Bibliotheca Magna - Perenisque" dla pleszewskiej biblioteki

14 października 2009 roku Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie przyznano najwyższe rangą odznaczenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.Podczas uroczystości 60-lecia działalności BPMiG w Pleszewie w listtopadzie 2009 roku, medal, na ręce dyrektor biblblioteki wręczyła przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Kaliszu Janina Patysiak.

Medal "Bibliotheca Magna - Perenisque" projektował znany medalier, Józef Misztela.
Medal ma kształt okrągły o średnicy 70 mm. Wykonany został z brązu patynowego. Na awersie wyryto otwartą księgę i spoczywające na niej pióro z ornamentyką lauru, a wokół napis: BIBLIOTHECA MAGNA PERENISQUE; rewers ma natomiast wyrytą nazwę STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH i rok 1917 na rozłożonej karcie. Całość w kolorze złotym.
Decyzja o ustanowieniu Medalu została podjęta przez Zarząd Główny w dniu 26 czerwca 1995 r.
Cyt.: Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa, 1998. - S. 29 : Załącznik nr 3

Z Regulaminu przyznawania Medalu
Medal nadaje się zbiorowościom społecznym (instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom, firmom) za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla SBP.
Organem uprawnionym do nadawania organu jest prezydium ZG SBP tworzące Kapitułę Medalu. Organami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie medalu są: ZG SBP, zarządy okręgów SBP oraz prezydia komisji i sekcji działających przy ZG SBP.

Cyt.: Biuletyn Informacyjny ZG SBP. - 1995, nr 1, s. 48katalog powiatowy
katalog Pleszew
zamawianie i rezerwacja
regionalia
audiobooki - nowości 2017
nowości książkowe - grudzień
kontakt
godziny otwarcia
licznik: 393925

BPMiG w Pleszewie pełni zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pleszewskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK - Priorytet II

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek"


Koło SBP w Pleszewie


© Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie