główna | aktualności | o bibliotece | zbiory | działalność kulturalna | biblioteki w powiecie | wtorek, 23 stycznia 2018
REGIONALIA

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA POWIATU PLESZEWSKIEGO

"Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego" rejestruje artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej; książki i broszury; czasopisma lokalne, samorządowe i parafialne; mapy i plany; ważniejsze dokumenty życia społecznego i dokumenty elektroniczne.

>>> WIĘCEJ INFORMACJI O BAZIE


>>> BIBLIOGRAFIA REGIONALNA POWIATU PLESZEWSKIEGO - katalog elektroniczny

>>> BIBLIOGRAFIA REGIONALNA POWIATU PLESZEWSKIEGO 2013-2014
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW PLESZEWA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie w 2009 roku realizowała projekt pod nazwą "Digitalizacja i udostępnianie w Internecie archiwaliów Pleszewa".
Zdigitalizowano wówczas materiały archiwalne miasta Pleszewa z okresu staropolskiego, których oryginały znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Są one bardzo cennym źródłem historycznym do dziejów naszego miasta. Na format cyfrowy przeniesione zostały Akta miasta Pleszew z lat 1428-1805, Cechy miasta Pleszew z lat 1630-1945 a także akta Wydziału Powiatowego w Pleszewie z XIX i początku XX wieku. Łącznie digitalizacji poddanych zostało ponad 88 tysięcy stron/kart.

>>> MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW PLESZEWANOWOŚCI KSIĄŻKOWE DOTYCZĄCE POWIATU PLESZEWSKIEGO ZGROMADZONE W ZBIORACH REGIONALNYCH W BPMiG W PLESZEWIE

>>>WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO W ZBIORACH BPMIG W PLESZEWIE


Książka "Solidarność Ziemi Pleszewskiej 1980-1990" Edwarda Kubisza

Wydaną przez BPMiG w Pleszewie książkę Edwarda Kubisza "Solidarność Ziemi Pleszewskiej 1980-1990", można nabyć w siedzibie Biblioteki przy ul. Słowackiego 19a oraz w filiach bibliotecznych w Piekarzewie, Kuczkowie i Kowalewie w cenie 20 zł.Więcej...BIBLIOGRAFIA REGIONALNA POWIATU PLESZEWSKIEGO

Kontynuując rozpoczęte w 2009 roku prace bibliograficzne, BPMiG w Pleszewie wydała w 2011 roku trzeci zeszyt "Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego" obejmujący piśmiennictwo za lata 2009-2010.
Opracowano go na podstawie materiałów gromadzonych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie, pełniącą jednocześnie zadania biblioteki powiatowej.
BRPP rejestruje ogół piśmiennictwa z różnych dziedzin życia, dotyczącego poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego obecnych granicach administracyjnych.
BRPP to obszerna publikacja - znajduje się w niej łącznie 3568 opisów. Na trzeci tom BRPP składa się piśmiennictwo za lata 2009 i 2010, podzielone na 2 części. Paginacja tomu jest ciągła, każdy z roczników ma swoją stronę tytułową, odrębną numerację opisów oraz indeksy: autorski i przedmiotowy. Przyspiesza i ułatwia to w znacznym stopniu proces wyszukiwania i przygotowania potrzebnych informacji.
Zrąb główny bibliografii jest podzielony na 16 działów głównych, podzielonych na poddziały niższego rzędu. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny. Przynależność poszczególnych dokumentów do więcej niż jednego działu zasygnalizowane zostało odsyłaczami. W celu ułatwienia korzystania z BRPP na początku tomu umieszczono wykaz ważniejszych skrótów i symboli, wykaz tytułów wykorzystywanych czasopism.
Wydawnictwo to jest bardzo dobrym przewodnikiem dla wszystkich osób zainteresowanych regionem pleszewskim, a w szczególności dla uczniów i studentów, piszących prace dyplomowe.

Pierwszy zeszyt BRPP wydano w 2009 roku i obejmował piśmiennictwo z lat 2007-2008.
Drugi zeszyt ukazał się w 2010 roku i obejmował swym zasięgiem lata 2005-2006. W 2011 roku wydano bibliografię za lata 2009-2010, w 2012 roku za lata 2003-2004, natomiast ostatni zeszyt, wydany w tym roku obejmuje piśmiennictwo z lat 2011-2012.

Publikację wydano ze środków Starostwa Powiatowego
w Pleszewie w ramach pełnienia przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy w Pleszewie zadań biblioteki powiatowej.


Cennym uzupełnieniem zbiorów regionalnych są dokumenty życia społecznego. Gromadzimy je z myślą o przyszłych pokoleniach, mają także ogromne znaczenie w bieżącej działalności informacyjnej biblioteki. DŻS dostarczaja informacje o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia, o istnieniu i profilu działalności określonych instytucji, grup społecznych, o poziomie i stylu życia ludności.

katalog powiatowy
katalog Pleszew
zamawianie i rezerwacja
regionalia
audiobooki - nowości 2017
nowości książkowe - grudzień
kontakt
godziny otwarcia
licznik: 393924

BPMiG w Pleszewie pełni zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pleszewskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK - Priorytet II

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek"


Koło SBP w Pleszewie


© Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie