główna | aktualności | o bibliotece | zbiory | działalność kulturalna | biblioteki w powiecie | wtorek, 23 stycznia 2018
KOŁO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W PLESZEWIEStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zgodnie ze Statutem, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.
Za początek funkcjonowania SBP uznaje się rok 1917, kiedy z inicjatywy utworzonej w 1915 r. Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powstaje Związek Bibliotekarzy Polskich. W 1953 r. Związek przemianowano na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Do organizacji należą bibliotekarze różnych specjalności, pracujący w bibliotekach wszystkich typów.
Główne cele Stowarzyszenia, określone Statutem , to m.in.: współuczestniczenie w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej; dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa; przyczynianie się do zachowania i popularyzacji piśmiennictwa polskiego i światowego; troska o kulturę czytelniczą i powszechny dostęp do książki; prezentacja opinii pracowników bibliotek wobec organów władzy, administracji rządowej, samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń; inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia, a także integracja całego środowiska bibliotekarskiego. Wszelkie działania podejmowane przez członków poszczególnych jednostek organizacyjnych SBP podporządkowane są wyżej wymienionym celom.
Zarząd Główny SBP mieści się w Warszawie, natomiast struktura organizacyjna stowarzyszenia uwzględnia podział administracyjny kraju. Na podstawie Uchwały nr 11/2001 ZG SBP z dn. 30.11.2001 r. powołano 16 okręgów, działających na terenie 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast 49 dotychczasowych okręgów przekształcono w oddziały.
Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia jest koło, tworzone uchwałą zarządu oddziału. Ten z kolei może być utworzony na obszarze jednego lub kilku powiatów, jeśli na danym terenie istnieją co najmniej dwa koła.
Pleszewskie koło SBP swoją działalnością obejmuje powiat pleszewski.
Skład Zarządu Koła tworzą : Elżbieta Mielcarek - przewodnicząca, Izabela Wegner - sekretarz , Hanna Nowaczyk - skarbnik oraz Renata Młodak - członek Koła, Monika Piłka - członek Koła.
W 2016 r. liczba członków koła wynosiła 15 osób - w jego ramach zrzeszeni są pracownicy bibliotek publicznych.
Główne kierunki działań pleszewskiego Koła to udział w ogólnopolskich i regionalnych imprezach propagujących czytelnictwo, organizacja konkursów, lekcji, wycieczek, spotkań autorskich. Prowadzona jest szeroka działanlność kulturalno-edukacyjna oraz wydawnicza. Jednym z podstawowych celów realizowanych przez Koło w Pleszewie jest integracja środowiska bibliotekarskiego, różnych typów placówek (bib. publiczne, szkolne, parafialne)

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA - 2017 ROK

22 marca2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SBP działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Koła w składzie:

Przewodnicząca - Elżbieta Mielcarek
Sekretarz - Izabela Wegner
Skarbnik - Hanna Nowaczyk
Członek Zarządu - Renata Młodak
Członek Zarządu - Monika PiłkaWybrano również kandydatów na zjazd Oddziału SBP.

Pleszewskie koło reprezentować będą:

1. Elżbieta Mielcarek - dyrektor BPMiG w Pleszewie
2. Izabela Wegner - pracownik BPMiG w Pleszewie
3. Renata Młodak - pracownik BPMiG w Pleszewie
4. Monika Piłka - kierownik BP w Choczu


X PATRONALNE ŚWIETO BIBLIOTEKARZY

14 września 2013r. członkowie pleszewskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wzięli udział w X Patronalnym Święcie Bibliotekarzy, które w tym roku zorganizowano w Koźminie Wlkp. i Dobrzycy.
Tradycyjnie, spotkanie rozpoczęło się mszą św. w intencji bibliotekarzy w kościele pw. św. Wawrzyńca, który jest naszym patronem. Po nabożeństwie w koźmińskim kościele, w ramach wykładu, zaprezentowano jego najcenniejsze zabytki i historię miejscowości. W Dobrzycy natomiast uczestnicy zwiedzali Muzeum Ziemiaństwa w Zespole Pałacowo-Parkowym i otaczający go park. Integracyjne spotkanie grupy wielkopolskich bibliotekarzy zakończyło się wspólnym obiadem w Karminku.katalog powiatowy
katalog Pleszew
zamawianie i rezerwacja
regionalia
audiobooki - nowości 2017
nowości książkowe - grudzień
kontakt
godziny otwarcia
licznik: 393923

BPMiG w Pleszewie pełni zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pleszewskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie


ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK - Priorytet II

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek"


Koło SBP w Pleszewie


© Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie